Solid velfærdsøkonomi

For at vi kan fastholde et stærkt sundheds-og uddannelsessystem, politi, forsvar, infrastruktur og sikre vores bidrag til det internationale samfund, må vi have en sund økonomi. De offentlige udgifters andel af den samlede økonomi udgjorde 51% af den danske BNP i 2017 og er en af verdens største. Den offentlige sektor er enorm. De offentlige udgifters andel af den samlede økonomi udgjorde 51% af den danske BNP i 2017 og er en af verdens største. Vi har også verdens højeste skattetryk; men det er ikke så underligt,  når kun 1/3 af den erhvervsduelige andel af befolkningen er ansat i den private sektor og betaler for det hele.

Vi har netop slået Danmarks rekord i skatter og afgifter på 1.000 milliarder i 2017. Det er ved at være skruen uden ende, og flere pensionister har ikke råd til bo i egen bolig pga. ejendomsskatter.

Vores velfærdssystem skal revideres. Hvad skal vi have råd til fx uddannelse og sundhed må stå fuldstændig klart, og så må noget nok skæres væk. er er alt for meget system og administration. Danmark er blandt de lande i verden med flest ministerier og har en tung centraladministration, og giver livslange pensioner for ministre, selvom man har siddet kun et år. Der er for mange store offentlige projekter som søsættes og kuldsejler, for lidt ansvarlighed og for lidt gennemsigtighed i, hvordan borgernes penge anvendes. Vores tillid til politikere og systemet er begyndt at smuldre. Det er alvorligt.

Jeg vil arbejde for:

  • Mere gennemsigtighed og mere ansvarlighed blandt beslutningstagere for styrke tilliden. Det bør være klart for borgerne, hvad deres skattepenge går til. Fx kunne beslutningstagere hvert år fremlægge, hvordan er pengene blevet brugt, og hvilke udfordringer har der været.
  • Lavere skat – i bunden og toppen. Det skal bl.a. finansieres ved, at nogle af de 660.000 personer på offentlig forsørgelse kommer i arbejde. Får man kontanthjælp skal man også bidrage. Det er ikke sundt for selvværdet eller selvtilliden at sidde hjemme og skrive CV og ansøgninger uden resultat. Der skal være arbejde med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer. F.eks. kunne nogle hjælpe de travle arbejdende børnefamilier med huslige opgaver, mindre sekretærarbejde og administration. I nogle steder af landet er hvert 5. ung ikke i job eller uddannelse. Det kan vi ikke være bekendt i vores velfærdssamfund.
  • Lavere afgifter på sunde dagligvarer
  • Et mere enkelt ejendomsskattesystem men kun en skat og en lavere skat.