Stærk og borgernært sundhedssystem

Vi må sørge for ordentlige arbejdsforhold for dem, som løfter kerneopgaverne. Opgaver skal hele tiden måles, vejes og rapporteres, og det tager tiden væk fra patienterne og fra plejen af vores ældre. For mig er velfærd et stærkt og borgernært sundhedssystem.

Ca. 1/3 af den erhvervsduelige andel af befolkningen er offentlig ansatte – i alt 824.637. Alligevel er der konstant pres på dem, der løfter kerneopgaverne. Mange læger, sygeplejesker, lærere, social-og sundhedshjælpere og pædagoger er udsat for stress på grund af den store arbejdsbyrde. En ledende overlæge sagde for nylig til mig: ”Man har taget arbejdet fra os”. Dem, der står for frem og fortæller om tingenes tilstand, risikerer at blive irettesat af administrationen – de ikke-faglige’. Det kan ikke være den virkelighed, vores sundhedspersonale skal stå til måls for.  Min klare anbefaling er: Der skal være mindre system og nytteløs rapportering, mere tillid til fagfolk og flere ´hænder. ´