En anstændig udlændingepolitik

Stramningerne om udlændinge er nået sit højdepunkt. Vi lever ikke længere op til den internationale flygtningekonvention og tager ikke vores del af ansvaret. Vi har selv været med til at skabe et problem med parallelsamfund ved at give statsborgerskab uden at stille tilstrækkeligt med krav om at lære dansk og om at forsørge sig selv. Det skal der rettes op på, men løsningen er ikke kun at bryde mursten og fjerne de såkaldte ghettoer.

Derimod skal vi kigge på, hvordan vi aktivt kan hjælpe udlændinge og ikke-etniske danskere til at forsørge sig selv og være en del af samfundet. Ingen skal modtage kontanthjælp, hvis de kan arbejde. Et godt sted at starte er børnene. Der skal tages fat i forældrene, og de skal hjælpes til at deltage i institutions- og skolelivet såvel som foreningslivet. Derfor har vores konservative socialminister blandt andet gennemført, at alle børn skal i institution i stedet for at gå hjemme i isolation fra dansk kultur og sprog.

Omvendt skal vi tilskynde, at uddannede og kvalificerede udlændinge kan få arbejde og derved bidrage til vores virksomheders udvikling, forskningsverden og offentlig sektor med deres kundskaber. Vi mangler arbejdskraft, og der kan være genveje til forskning og teknologisk udvikling ved at få viden udefra.

Min udlændingepolitik er, at vi skal:

  • Tage hånd om kvoteflygtninge
  • Stille krav til udlændinge, som vil blive i vores land. De skal lære dansk, forsørge sig selv og respektere vores demokratiske værdier.
  • Være åbne for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og reducere beløbsordningens grænse på 417.800 kroner til under 350.000 kroner og fjerne topskat de første fem år.
  • Gøre det gunstigt for udenlandske studerende at blive i Danmark efter endt uddannelse