Behov for stærke internationale relationer

Vi står overfor en række globale udfordringer i dag. Klimaforandringer og sikkerhed, som nu ikke bare er militært og et spørgsmål om militær kapacitet, forsvar og NATO, men cyber-sikkerhed og risiko for infiltrering i demokratiske valg fra russisk side, Brexit og en svækket Europe, stigende politisk ekstremisme, et ustabilt Mellemøsten, fortsat krig i Syrien og Afghanistan, økonomisk strategisk indflydelse fra Kina bl.a. køb af havnen i Grækenland og handelskrig mellem USA og Kina, som er nærmest er på forstadiet til krig ifølge Center for Militærstudier.

Dertil kommer et voksende migrationspres fra Afrika, som nemt kan stige pga. klimaforandringer.

En meget stor udfordring er i dag, at der mangel på Global Governance. Med det mener jeg, mangel på en organisatorisk struktur, hvor stater mødes og forsøger at finde løsninger. FN er stærkt svækket og økonomiske tvunget i knæ, NATO presses af USA og Trump trækker USA af internationale aftaler og internationalt stabilisering- og fredsopbygningsindsatser.

Jeg har arbejdet både for FN og Udenrigsministeriet, tænketanke og som rådgiver for EU og NATO. Det min stærke overbevisning, at vi som nation skal arbejde for at have stærke relationer og indflydelse i EU, NATO og at vi skal styrke det nordiske samarbejde. De nordiske lande tilsammen udgør verdens 10. største økonomi, og vi har viden og teknologi til fx at aktivt løse verdens klimaudfordringer, som vi også kan eksportere.  Vi skal også fremme partnerskaber og platforme med private virksomheder, stater og organisationer fx omkring klima, globalisering og jobskabelse i EU såvel som udviklingslande.