Et grønt Danmark, som er i front på miljø og klima

Miljø og klima kan ikke vente til i morgen, fordi vi har et ansvar for at give vores jord videre i god behold til den næste generation. Globale udfordringer er også lokale. Frederiksberg er en af landets førende kommuner inden for bæredygtighed, og kan på mange måder være en rollemodel for resten af landet.  Her er miljøambassadører, madspildssorteringsordninger, grønne områder og mange cykelstier, som borgerne bruger til at komme til og fra job, skole m.m.  

Med høj velstand kommer højt forbrug. I 2060 vil der være dobbelt så stort pres på jordens ressourcer som i dag ifølge en ny rapport fra OECD. Ifølge FN’s internationale klimapanel er det nødvendigt at sætte tempo på den grønne omstilling, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning og høje udslip af drivhusgasser i alvorligt at skade vores jord og liv. Vi har ca. 10-15 år at handle på. Så der skal handles nu for, at vi kan leve op til internationale klimaaftaler og får skabt et grønnere Danmark og bidrage til globale løsninger. Den gode nyhed er, at vi har allerede mange af løsningerne ved vores teknologi og viden.

Danmark er kendt for vindmøller, vand- og energiforsyning ude i verden. Der er stærke kræfter i erhvervslivet, som vil, men vi skal blive bedre og hurtigere til at udbrede grøn omstilling og bremse klimaforandringer. Jeg vil arbejde for en mere visionær erhvervspolitik på det grønne område, skabe grønne jobs og mere grønt forbrug. Klima- og miljøbelastning skal tænkes ind, hvordan vi producerer og forbruger.

Grøn transport, mindre støj og møg i byerne.  

Transportsektoren står for knap 30% af udledning af drivhusgasser i Danmark og forventes fortsat at stige på trods af, at andre sektorer har reduceret deres Co2 udledning og på trods af et EU-krav om 10 procent vedvarende energi i transportsektoren i 2030. Dette mål kan vi ikke nå med den nuværende politik.  Så mens vi venter på grønne løsninger for den tunge transport – fly, skibe og lastbiler, kan der sættes turbo på udbredelsen af el-og hybridbiler. Der er lavet 12 særregler for el-biler siden 1988. Markedet er gået i stå. Ligesom vi har opnået konsensus om opbakningen til vindmøllerne, skal vi stå sammen om at sætte gang i elbilismen.

Mine konkrete anbefalinger er:

  • Klare rammevilkår og en langsigtet strategi, så der bliver en højere grad af sikkerhed for bilimportører og bilkøbere og forbud mod salget af nye benzin- og dieselbiler i 2030. Firmabilsbeskatningen og på leasede biler skal ændres i forhold til miljøbelastning.  I forhold til leasede biler skal vi sørge for, at miljøbelastningen fremover indregnes i udlejningsprisen. Grøn afgift skal også beregnes i forhold til vægt for at fremme salg af mindre el-biler. Vi har jo ikke alle råd til en Tesla.
  • Gode parkeringsvilkår i byerne for delebiler, som er el-drevne.
  • Renere luft nu, ca. 550 præmature dødsfald om året i vores hovedstad. Der bør pålægges afgifter og begrænsninger for de mest forurenende køretøjer med det samme. Et enkelt princip om, at dem som forurener må betale.

 

Mere genanvendelse af plastik & mindre forurening af vores jord og hav

Der udledes, hvad der svarer til en skraldevogn med plast i minuttet i verdens have og søer. Endvidere vores forbrug af syntetiske tekstiler f.eks. sportstøj – bare en tøjvask kan udlede op til 20 millioner syntetiske plastfibre! Hver 5. fisk i DK har plastfibre i maven – ja hvor mon det kommer fra?

I Danmark genanvendes kun 15 % af plastikken, resten brændes eller sendes til Tyskland. Det er til trods for, at borgerne sorterer på livet løs, men politikerne har ikke fundet en løsning.

Min anbefaling:

  • Der skal findes industri-løsninger til at øge genanvendelse af plastik i Danmark.
  • Skarpere krav til genanvendelse fra erhverv og borgere. Det vil hjælpe vores miljø og klima ved at begrænse olie-forbruget ved fremstilling af plastik og redde vores have og biodiversitet.

 

Stop madspild og fødevaretab

Det er dyrebare naturressourcer og penge, som smides i skraldespanden.
Madspild og fødevaretab fra ‘jord til bord’ udgør et enormt pres på vores jord- og vandressourcer. I de industrialiserede lande, som Danmark, smider vi ca. 1/3 af vores mad ud om året, hvilket svarer til ca. 700.000 tons! I udviklingslande fx i Afrika mistes en 1/3 mad fra jord til marked pga. dårlig håndtering og transport. Det svarer til et tabt landbrugsareal på størrelse med Kina. Det globale madspild er også et økonomisk tab på ca. 1 trillion dollars i 2030. Samtidig går ca. 1 milliard mennesker sultne i seng, og i 2050, skal vi bruge 50% flere fødevarer end i dag til at mætte jordens befolkning. Der er noget helt galt med den måde vi producerer og forbruger vores fødevarer.

  • Danmark kan være med til at finde løsningerne – både ved at gå forrest og stoppe madspild hos producenter, dagligvarer-forretninger, restaurationer og hos forbrugerne og ved at eksportere transport-og logistikløsninger.
  • Vi skal være meget bedre til bruge bio-affald fra mad til energi, som også kan være med til at erstatte fossile brændstoffer og el fra kulkraftværker.