EU

Vi skal have et stærkt Europa med stærke internationale relationer, som har respekt for nærhedsprincippet. Vi skal fokusere på grænseoverskridende udfordringer, som vi i dag står overfor - herunder klimaforandringer, migrationspres fra Afrika, Brexit og strategisk indflydelse fra Kina.

’Vi respekterer den danske befolknings ønske om at bevare retsforbeholdet, som tilkendegivet ved folkeafstemningen i 2015. Vi finder dog fortsat, at det vil være i Danmarks bedste interesse at overgå til en tilvalgsmodel, hvor vi selv kan vælge, hvad vi vil være med i – for eksempel politisamarbejdet og bekæmpelse af kriminalitet over landegrænserne.

Danmark skal være en international spiller og gennem EU kan vi forhandle om markedsadgang til 500 millioner europæere i stedet for blot 5,6 millioner danskere, som giver danske erhvervsinteresser en større indflydelse i internationale forhandlinger, men uden at binde os til euroen.

Selvom Danmarks udenrigstjeneste er og bliver et national anliggende, kan EU’s udenrigstjeneste bidrage positivt på en lang række områder, som kan gavne Danmark. For eksempel når EU aktivt taler med en stærkere stemme på den globale scene – herunder overfor autoritære regimer og sætter fokus på frihedsrettighederne, kvinderettigheder eller på at sikre fair konkurrencevilkår for erhvervslivet.

Fælles udfordringer kræver EU løsninger

EU skal koncentrere sig om at løfte de grænseoverskridende udfordringer, som medlemslandene ikke kan løfte alene. Det er særligt en ambitiøs grøn omstilling og klima, der skal sætte skub i den grønne omstilling og lægge pres på øvrige lande med stort klimaaftryk.

Dansk økonomi, eksport og beskæftigelse

Vores økonomi og omkring 400.000 arbejdspladser er afhængig af EU. Ved at arbejde for en mere grøn handelspolitik kan vi styrke det indre marked, og sikre dansk eksport, som vil gavne dansk vækst og danske arbejdspladser.

Vi er stærk tilhænger af nærhedsprincippet og beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt. EU skal ikke gå ned på detaljeniveau. EU skal ikke blande sig i nationale vigtige forhold som den danske arbejdsmarkedsmodel, lønforhold og barselsorlov. Vi er medlemmer af et europæisk fællesskab – ikke en føderation. Der skal være plads til forskelle.