International udvikling

Bistand skal være en katalysator og en forandringsmotor, der skal fremme mere hjælp til selvhjælp ved at arbejde tæt sammen med befolkningen og styrke udvikling af den private sektor. Vores verden er under pres. Sult, konflikter, sygdomme og klimaforandringer.

Udfordringer vi ikke bare fikser med et snuptag eller løser med vanetænkning. COVID-19 har bragt udviklingslandene i store økonomiske problemer, knapheden på fødevarer og medicin stiger, fordi forsyningskæder er blokeret af mangel på transport og lukkede grænser. Sårbare grupper som interne fordrevne og flygtninge i Afrika mister adgang til skole og fødevarerationer reduceres. Piger og unge kvinder mister adgang til skolen for at tjene familien. Det afrikanske kontinent står til at ryge 25-30 år bagud økonomisk.

Forbedre levevilkår og fødevareproduktion i udviklingslande

Alt for ofte tænker vi i siloer, og det skaber blot endnu større problemer – især når det omhandler bedre levevilkår og øget fødevareproduktion i udviklingslandene. Løsningen på det problem vil ofte være at fælde skov for at anlægge landbrug. Men den løsning medfører tab af biodiversitet og øget udledning af drivhusgasser. Vejrforhold bliver ustabile. Stik imod alle gode intentioner kan det føre til knaphed på fødevarer. Det kan på sigt udvikle sig til konflikt og migration.

Styrk klimaet og red naturen

International udvikling skal tage afsæt i klima og naturbaserede løsninger. Hvis vi beskytter og genopretter naturen, kan vi nemlig bedre bekæmpe fattigdom, fødevaresikkerhed, bæredygtig vækst og velstand. Er naturen først væk, står den ikke til at genskabe.  Hvis regnskoven for eksempel forsvinder i Afrika og Sydamerika som er kontinenternes lunger, falder regnmængden drastisk. Det går ud over fødevareproduktion, skaber tørke og risikerer at sende store befolkningsgrupper på flugt. For eksempel i Niger i Vestafrika har tørke og græshoppesværme gang på gang ødelagt bøndernes afgrøder og sætter landets økonomi ud af kurs. Knaphed på frugtbar jord og vand er ofte skyld i stridigheder mellem især de forskellige etniske grupper i Niger.  

Vand er essentielt for vores liv men en knap ressource. Ca. 40 pct. af verdens befolkning er berørt af mangel på drikkevand. 2030 forventes et drikkevandsunderskud på 40 pct., og samtidigt tabes der globalt omkring 126 mia. m3 (260 mia. kr. pr. år) drikkevand pga. utætheder. Andre steder er der alt for meget vand. Det gælder særligt 1 mia. mennesker, som lever i risiko for klimaskabte oversvømmelser.

Danmark har en lang tradition og ekspertise indenfor vandteknologi. Det er både inden for vandrensning, som nu kan gøres CO2 neutralt, udvinding, klimatilpasning og forsyning.  Der er et stort potentiale for at udvikle og eksportere danske løsninger, som effektivt vil afhjælpe globale vandproblemer.

Sikre piger og kvinders rettigheder

Regeringer skal lægges under pres for at forbedre kvinders rettigheder, uddannelses- og jobmuligheder. Ved at forbedre kvinders vilkår – herunder retten til at bestemme over egen krop og mulighederne for uddannelse – vil vi kunne løfte samfundsøkonomien i udviklingslandene og reducere befolkningsvæksten. Flere uddannede kvinder og færre børn født i udviklingslandene kan bidrage til forbedret samfundsøkonomi, højere vækst og bedre livsvilkår. Befolkningstilvæksten i Afrika fortsætter, da kvinder i gennemsnit får 5,2 barn. Det giver et stort pres på offentlige institutioner som skoler og sundhed, og arbejdsløsheden blandt unge stiger dag for dag.

Jobskabelse er en forudsætning

Covid19 har medført tab af millionvis af jobs – særligt i turistbranchen i Afrika og andre udviklingslande. Samtidig er det kontinent med en generel ung befolkning.

Derfor skal der nytænkes i forhold til at udvikle lokale jobs gennem styrkelse af skolegang, praktiske uddannelser og hvordan man bliver en iværksætter. Der må gøres en større indsats for at tiltrække udenlandske virksomheder til at producere i afrikanske lande ved at sætte krav til og styrke god regeringsførelse, anti-korruption og finansielle rammevilkår. God regeringsførelse er en forudsætning for udvikling af et demokratisk samfund.