Danmark skal blive en stærkere og mere handlekraftig grøn nation

Den grønne omstilling skal op i tempo og ned i pris. Energipriserne er stukket helt af, og CO2-udledningen stiger fortsat. Udbygningen af vedvarende energi er næsten gået i stå. Lad os sætte skub på løsningerne – vi har både teknologien og virksomhederne til det.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at energipriserne det seneste år kun er gået en vej. Op. 

Som konservativ folketingspolitiker er jeg stærkt imod, at det skal være dyrere at være dansker, og derfor har jeg længe set til med bekymring over de stigende energipriser. Både for privatpersoner og virksomheder, der i forvejen er presset grundet inflation og højere priser generelt.  

Jeg håber, der i Folketinget er bred konsensus om, at vi fra politisk side skal gøre noget for at lette danskerens byrder, så danskerne ikke bare oplever en regering, der hæver skatterne, mens energipriserne stiger. For det er muligt at lette danskernes byrder på mange måder. 

Fra konservativ side står vi som altid klar til at deltage konstruktivt. 

Udbygning af vedvarende energi

I efteråret 2022 fremsatte jeg et beslutningsforslag om en ny strategi og plan for udbygning af vedvarende energi.- Hvor meget, hvor og hvordan skal det produceres.  Men regeringen vil ikke gå med til det.  I stedet har de lavet nye mål for 2030, men der er ikke meget som hjælper danskerne her og nu.  Regeringen laver i stedet varmecheck, som rammer skævt og ikke hjælper alle, som har behov.  Fx en arbejdende børnefamilie, hvor forældrene er lærere får ikke glæde af regeringens varmecheck. Vi får heller mere eller billigere grøn energi. 

Danmark er blevet et af Europas dyreste lande at opstille VE i, hvis ikke det dyreste land på trods af, at vi har en meget fordelagtig adgang til vind. I 2021 blev der kun solgt 3 vindmøller. 

Der er behov for at tænke både kort-og langsigtet i den grønne omstilling. Både når det gælder udbygningen af vedvarende energi, såvel som når det gælder de priser, forbrugeren betaler. Det haster med at styrke forsyningssikkerheden og accelererer den grønne omstilling.  Det skal heller ikke blive dyrere at være dansker. Det mener vi i hvert fald i Det Konservative Folkeparti. 

Der er mange lavt-hængende frugter. Vi har netop forhandlet en aftale om grøn gas og grøn strøm. Det blev meget forhastet til sidst, fordi regeringen sad på hænderne i flere måneder.  Der var ingen klare mål på den korte bane indtil vi fik presset udbygning af solenergi ind på offentlig og private bygninger i byerne.  Ligeledes fik vi lagt pres på, at prioritere lavbundsjorde for udbygning af vindenergi på land. Regeringen ville dog holde fast i herregårdslandskaber som potentielle områder for udbygning også selvom, at disse er kulturlandskaber. Det er vi ikke glade for. 

 

Øget fokus på energieffektivitet kan også give økonomiske fordele for Danmark

Vi bliver ved at presse regeringen på, at et vigtigt ben af den grønne energi er energieffektivisering. Det var slet ikke på tale i forhandlinger om grøn gas og strøm.  Vi er enige om, at olie- og gasfyr udfases. Det er et positivt tiltag. Det er afgørende samtidig at tænke energieffektivitet ind i denne omstilling, der kan sænke udgiftsniveauet og øge indsatsens volumen.

 • Nogle ældre huse har fx haft udfordringer med at kunne blive varmet tilstrækkeligt op med varmepumper, fordi de har været i for dårlig energimæssig stand. Det vil samtidig sænke presset på el-nettet.
 • Det vil også gøre det muligt at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmesystemet, hvis husene er bedre isoleret (såkaldt 4. generations fjernvarme). Det kan sænke det generelle energispild.
 • Hvis EU øger sit energieffektiviseringsmål frem mod 2030 til 40 %, vil det ifølge en rapport udarbejdet for SYNERGI af EA Energianalyse kunne føre til en stigning i dansk eksport af energieffektiv teknologi på op mod 100 mia. kr. Danmark bør derfor arbejde for et ambitiøst EU-mål.
 • En anden rapport fra EA Energianalyse viser, at vi kan gøre den grønne omstilling i Danmark frem mod CO2-neutralitet i 2050 118 mia. kr. billigere (fx grundet besparelser i energi, færre udgifter til opsætning af vindmøller og udvidelse af elnettet) ved at reducere det danske energiforbrug med 45 % frem mod 2050.
 • Derfor bør alle kommuner i tråd med kommunale varmeplaner også vedtage kommunale energieffektiviseringsplaner, der har fokus på at fremme alle energieffektive i deres egne bygninger.

Derudover er der yderligere 43 mia. kr. at hente i ’sidegevinster’ i form af sundhedsgevinster som følge af forbedret indeklima. Derfor er det også vigtigt, at Danmark med selvstændige initiativer for at gøre den grønne omstilling samfundsøkonomisk mest omkostningseffektiv

 • En anden rapport fra EA Energianalyse viser, at vi kan gøre den grønne omstilling i Danmark frem mod CO2-neutralitet i 2050 118 mia. kr. billigere (fx grundet besparelser i energi, færre udgifter til opsætning af vindmøller og udvidelse af elnettet) ved at reducere det danske energiforbrug med 45 % frem mod 2050.
 • Derudover er der yderligere 43 mia. kr. at hente i multiple benefits i form af sundhedsgevinster som følge af forbedret indeklima. Derfor er det også vigtigt, at Danmark med selvstændige initiativer for at gøre den grønne omstilling samfundsøkonomisk mest omkostningseffektiv.

Erhvervspuljen skal gøres mere smidig 

 • Erhvervspuljen er pt. for bureaukratisk skruet sammen. Selve formålet og retningen i puljen er den rigtige, men den er for tungt administreret med flere dokumentationsrunder og snævre rammer. Derfor bør puljen afbureaukratiseres, så den bliver attraktiv for erhvervslivet.  
 • Rådgivningsvirksomhederne bør ligeledes tænkes ind i puljen, da de kan være med til at identificere og fremme gode cases. 

 

Regeringen ’glemmer’ digitalisering

 • Sætte turbo på sektorkoblinger ved at frigøre adgang til anonymiseret data af danskernes forbrug af for eksempel affald, vand, el, fjernvarme og transport. Ifølge DTU kan dette reducere CO2-udledningen i Danmark med 22 millioner tons over de næste 25 år.
 • Bruge erfaringer fra elsektoren til at digitalisere gas-, vand- og varmesektorerne hele vejen frem til udbredelsen af fjernaflæste målere.

Den grønne omstilling er nødvendig, men den kræver planlægning og strategi fra politisk side, så familierne ikke oplever at få indskrænket deres rådighedsbeløb. Vi skal have alle med, og det får vi ikke, hvis vi gør det dyrt at være grøn.

K: Bureaukrati og krydspres på erhvervslivet forsinker omstillingen – Business Review

 

A-kraft

Vi er for forskning og udvikling af atomkraft. Vi ser ikke a-kraft som en del af den umiddelbare energiplanlægning i DK med en befolkning på 5,8 mio., og vi har tilstrækkeligt med andre energikilder. Men længere ud i fremtiden skal det ikke udelukkes, at vi støtter, at der forskes og udvikles generelt, og at a-kraft bliver en del af EU’s taksonomi. Mange lande har ikke vedvarende energi som Danmark, og a-kraft kan dermed være en løsning for dem til at skifte fra fossile brændstoffer.