Hvorfor er jeg konservativ

Det er der mange grunde til. Først og fremmest fordi den konservative tilgang til at udvikle et samfund tager afsæt: 

  • i vores historie og kultur – hvad vi er formet af, 
  • vores demokratiske værdier som borgere, institutioner og vores natur – hvad vi skal værne om; og
  • skal være til gavn for den næste generation – det langsigtede perspektiv.  

For mig er det vigtigt, at der er den rette balance mellem stat, marked og borger. Det finder jeg i konservatismen. Der er ikke en ideologi, som kan sikre dette. Vi har altid borgernes frihedsrettigheder for øje. Den private ejendomsret og borgernes frihed til at ytre sig, vælge og bestemme over eget liv og til at forsørge sig selv. Det giver værdighed og selvrespekt. Vi mener, at borgerne ved bedst selv, hvad der bedst for dem og ikke staten. 

Stærke institutioner og et regelbaseret samfund er fundamentalt for at sikre borgernes rettigheder og tryghed. Vi går hårdt imod kriminalitet og overtrædelser. Vi står op for en velfærdsstat, som understøtter og hjælper dem, som har vanskeligt ved at forsørge sig selv, er syg og har brug for støtte. Alle er ikke født med lige muligheder. Men det er ikke meningen, at velfærdsstaten skal vokse sig så stor, så den tager initiativet fra borgerne eller sender borgerne ud på livsvarige ophold og pacificering. Vi vil af med bureaukrati og kontrol og har tillid til, at veluddannede fagfolk ved bedst, og der skal være fokus på kerneopgaverne og ikke på rapportering. 

Markedet og vores erhvervsliv er det, som vores land lever af og sikrer, at vi har en velfærdsstat med gratis skole, sundhed og sociale ydelser. Det skal vi understøtte med ordentlige rammevilkår og tidssvarende kompetencer og et tilstrækkelig fleksibelt beskæftigelsessystem. Det er bedre, at man kan arbejde fx 18 timer om ugen end ingenting. Vi skal stille krav til, at man bidrager og ikke kan leve gratis på staten, hvis man kan. 

Vi har altid været en søfarts -og handelsnation. Som konservativ forstår vi, at stærke internationale relationer er vigtig for vores økonomi og sikkerhed. Vi arbejder for at fastholde globale normative principper og systemer, fordi det er vigtigt for at styrke økonomisk udvikling, frihedsrettigheder og stabilitet. Når man kan, så forpligter det. Så selvom vi er et lille land, kan vi arbejde strategisk og i alliancer imod diktaturer, spredning af fundamentalisme og ødelæggelse af klima og natur. 

Vores natur og klode er en forudsætning for en sund eksistens og for den næste generation. Vi tager generationskontrakten alvorlig, og derfor er hensyn til natur, miljø og klima et underliggende fundament for vores politik.