Seneste nyt januar 2022

Rigtig godt nytår. Håber du og dine nære er kommet godt ind i det nye år, og uden Corona eller har det bag sig.  

Politisk har 2021 været et besynderligt år på Christiansborg og særligt den sidste del af 2021, hvor vi skulle stemme om ophævelse af DF MF, Morten Messerschmidts immunitet, stemme om der skulle igangsættes en rigsretssag mod Inger Støjberg, og efter dommen stemme om, at hun var var værdig til at sidde i Folketinget og sende hende direkte ud til en fængselsdom. Så har der været hele minksagen, som ikke er slut. Vi følger Granskningskommissionen tæt, som forventes afsluttet til sommer. 

Der har været mange (Alt for mange) MeToo sager i Folketinget, som også har belastet det politiske arbejde.  Håndteringen af Corona har ligeledes været næsten en daglig opgave. Flere politikere har været stressramte inklusive erhvervsministeren. Christiansborg kræver robusthed. Jeg er personligt glad for, at jeg er vant til et meget stort arbejdspres også psykologisk gennem mine 25 års professionelle liv fra bl.a. tre år i Afghanistan, hvor man arbejdede ca. 80 timer om ugen i et meget usikkert miljø og fra Mærsk, hvor tempoet er intenst og effektivt. Hvis Christiansborg var en almindelig arbejdsplads, så ville arbejdstilsynet nok lukke det. Men jeg er mega-begejstret for at være Folketingsmedlem og står op med et smil hver dag. Elsker de faglige udfordringer fra syv ordførerskaber – Energi, Forsyning, EU, International Udvikling, It & Tele og Menneskerettigheder. 

Særligt Energiområdet og EU fylder meget lige nu. Vi har fået landet mange grønne aftaler i 2021 indenfor energi, bl.a. om fremtidens el-net, Energiøer i Nordsøen, vindmøller, geotermi, gas og sidder nu i forhandling om p2X (lagring af vedvarende energi). Indenfor EU har vi givet ca. 60 mandater gennem året til de forskellige ministres forhandlinger i Bruxelles. Regeringen er afhængig af vores mandat. Vi fik lavet en ny udviklingspolitisk strategi med mange konservative aftryk. 

Jeg er stoppet som ordfører for ungdomsuddannelse, da jeg fået flere nye ordførerskaber pga interne rokader. På ungdomsuddannelsesområdet blev det til 40 forhandlinger, hvor vi er med i 39 men ikke i aftalen om elevfordeling. Det er helt vildt, at regeringen vil fordele gymnasieelever ud fra forældrenes økonomi og fratage de unge deres frie valg. 

I 2021 blev jeg formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål. Kristian Jensen/V spurgte, om jeg ville overtage efter ham, da han forlod politik. Det er ellers V som har denne post. Vi har fået lavet en national handlingsplan, og er i gang med at sætte handling på at håndtere de områder, hvor DK halter bagud. Det gør vi på klima, på vores forbrug – vi forbruger, hvad der svarer til fire planeter og har Europarekord i affald, og på tilstanden i havet og vandkvalitet i åer og søer. På det sociale område er der også en del af tage fat på. Se mere på De danske målepunkter – Danmarks Statistik (dst.dk)

Jeg er medlem af Inter-Parliamentary Union (IPU), som er verdensorganisationen for nationale parlamenter Inter-Parliamentary Union | For democracy. For everyone. (ipu.org), og har i den forbindelse været i Geneve som deltager i en nordisk delegation for at møde ledelsen i flere FN-organisationer bl.a. WHO’s generalsekretær for at drøfte den globale Corona-udfordring. 

Vores egen gruppe har været gennem udskiftninger pga MeToo og nye medlemmer fra V. Det har ikke ændret på, at vi har en virkelig god Folketingsgruppe, hvor vores motto er, at vi spiller hinanden gode og bakker op om de trufne beslutninger. Vi lægger os i selen hver dag for, at partiet skal blive større og større ved næste valg. 

Nu er det et nyt år og en ny start. Jeg håber, at COVID slipper sit greb, og vi får ophævet restriktioner og kan mødes.  Alle arrangementer har været virtuelle eller aflyst, og vi trænger til at ses. Jeg venter med en dato for en ny Katarinas Debatcafe indtil, at jeg har en nogenlunde garanti for, at arrangementet kan gennemføres.

Husk du kan altid skrive til mig, hvis du har forslag eller ideer. 

Mange hilsner, 

Katarina Ammitzbøll

 


 

Udvalgte presseklip

Ruslands aggressive adfærd er hverken forståelig eller acceptabel (berlingske.dk)

https://www.mm.dk/artikel/nyvalgte-politikere-undrer-sig-der-er-noget-helt-galt-med-den-maade-folketingets-arbejde-er-organiseret-paa

https://www.berlingske.dk/laesere/energiprisernes-himmelflugt-kalder-paa-handling

https://finans.dk/debat/ECE13599228/danmark-taber-kampen-om-den-internationale-arbejdskraft/?fbclid=IwAR0RubZoXshPwdwiYAShrVIyOU7qs95VdYfZJ9rt_MUMCcFg6a9O7b_mJYI&ctxref=ext

https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-01-14-dan-joergensen-indkalder-til-droeftelser-om-hjaelp-til-danskere-der-rammes-af

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/blaat-eu-stempel-til-a-kraft-paa-vej/9089496

https://politiken.dk/indland/art8575913/Partier-kritiserer-regeringens-varmepakke-inden-dr%C3%B8ftelser-om-energipriser

https://avisendanmark.dk/artikel/k-og-df-s%C3%A6nk-elafgift-for-de-h%C3%A5rdest-ramte-af-h%C3%B8je-priser

https://www.dr.dk/lyd/p1/p1-debat/p1-debat-2022-01-18