Katarina Ammitzbøll

Fra et langt karriereliv til Borgen

Jeg brænder for politik. Politik handler i sin grundessens om vision, ideer og evnen til at gennemføre dem. Ikke kun om penge. Det har vi efterhånden glemt. En grund er nok, at for mange politikere aldrig har haft et arbejde og slet ikke i den private sektor. Derfor har nogle svært ved at omsætte ting i praksis. Mange danskere og særligt de unge, siger til mig: Der er for mange planer, for mange projekter som fejler, og de føler, at de er noget frakoblet fra Borgen.

Det vil jeg gøre op med. For mig skabes politik i tæt dialog med borgerne. For mig handler det om at skabe en fælles vision for, hvordan vi gør Danmark til ét af verdens bedste og mest grønne steder at leve, drive erhverv, gå i skole, blive gammel og være tryg, fordi vi har et borgernært sundhedssystem, en stærk sammenhængskraft og ingen hårde bandekonflikter. 

Jeg er folketingsmedlem for Frederiksberg, fordi jeg social-konservativ. Vi skal tage hånd om dem, som ikke selv kan men styrke dem som har evnerne til at forsørge sig selv og styrke beskæftigelse i den private sektor. Jeg vil arbejde hårdt for at sætte tempo på den grønne omstilling og sikre, at vores klode overdrages i ordentlig behold til den næste generation. Vores kultur og dannelse er grundstenen for vores identitet. Det er vigtigt, man ved hvor man kommer fra og særligt i en omskiftelig og globaliseret verden.

Mine mærkesager

Måske kender du mig som politiker og debattør?

 

Jeg har været politisk aktiv i en årrække. I 2015 var jeg opstillet i Aarhus og blev nr. 2 efter Naser Khader. I 2017 blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gentofte med mine mærkesager miljø og bæredygtighed & børn og unges fysiske og psykiske trivsel. Jeg er næstformand i Børnerådet og med i stående udvalg om Ældre, Social & Sundhed og Miljø-og Teknikudvalget.

Jeg glæder mig over at bidrage til debatten og skriver løbende indlæg og artikler. Jeg har flere gange været i DR2’ Deadline, i debatter og magasiner, og har lavet portrætinterviews om min historie og baggrund. Seneste d. 17/11 var jeg i Radio 24/7 programmet ’Flaskens Ånd’.  

 

 

Deltag i debatten online