Katarina Ammitzbøll

Fra et langt karriereliv til Borgen

Jeg brænder for politik. Politik handler i sin grundessens om vision, ideer og evnen til at gennemføre dem. Ikke kun om penge. Det har vi efterhånden glemt. En grund er nok, at for mange politikere aldrig har haft et arbejde og slet ikke i den private sektor. Derfor har nogle svært ved at omsætte ting i praksis. Mange danskere og særligt de unge, siger til mig: Der er for mange planer, for mange projekter som fejler, og de føler, at de er noget frakoblet fra Borgen.

Det vil jeg gøre op med. For mig skabes politik i tæt dialog med borgerne. For mig handler det om at skabe en fælles vision for, hvordan vi gør Danmark til ét af verdens bedste og mest grønne steder at leve, drive erhverv, gå i skole, blive gammel og være tryg, fordi vi har et borgernært sundhedssystem, en stærk sammenhængskraft og ingen hårde bandekonflikter. 

Jeg er grøn social-konservativ. Vi skal tage hånd om dem, som ikke selv kan. og styrke dem som har evnerne. 

Mine mærkesager

Måske kender du mig som politiker og debattør?

 

Jeg har været politisk aktiv i en årrække. I 2015 var jeg opstillet i Aarhus og blev nr. 2 efter Naser Khader. I 2017 blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gentofte med mine mærkesager miljø og bæredygtighed & børn og unges fysiske og psykiske trivsel. Jeg er næstformand i Børnerådet og med i stående udvalg om Ældre, Social & Sundhed og Miljø-og Teknikudvalget.

Jeg glæder mig over at bidrage til debatten og skriver løbende indlæg og artikler. Jeg har flere gange været i DR2’ Deadline, i debatter og magasiner, og har lavet portrætinterviews om min historie og baggrund. Seneste d. 17/11 var jeg i Radio 24/7 programmet ’Flaskens Ånd’.  

 

 

Deltag i debatten online

Grundlovstale 2020

Grundlovstale 5. juni 2020

Katarina Ammitzbøll, Folketingsmedlem, Københavns Storkreds

Opstillet på Frederiksberg

For præcis èt år siden blev der afholdt Folketingsvalg i Danmark. Det er en god dag at holde valg på. Grundloven er på mange måder fundamentet for vores demokrati. Det er ’moder lov’.

Valget i 2019 vil altid stå som noget helt særligt, fordi jeg blev valgt til Folketinget for første gang og fik genvundet vores mandat i Københavns Storkreds med opstilling på Frederiksberg.

Jeg husker især valgfesten på Børsen med høj stemning. Det Konservative Folkeparti blev fordoblet. Hold op hvor vi jublede. Det var enden på et langt og hårdt arbejde i alle vælgerforeninger. Samtidig var det starten på et helt nyt kapitel som folkevalgt.

Jeg har nydt hvert eneste øjeblik siden. Udfordrende og travlt – men også spændende og lærerigt.

De sidste tre måneder med COVID-19 respons har været helt ekstraordinære i forhold til at være med i så store beslutninger omkring nedlukning af vores samfund. At gå direkte ud på gaden og iagttage konsekvenserne af de beslutninger, man lige har været med til at vedtage.

København og Frederiksberg var øde, S-toget var tomt i myldretiden, ingen trafik på vejene, forretninger og restaurationer blev med ét lukket, og vores sociale liv blev stoppet. Alle ændrede vi adfærd og tog afstand fra hinanden. Lige pludselig kunne vi ikke give hånd eller kramme længere. Vores naturlige normer blev ændret.

Vores tiltro til autoriteter og regler er høj. Det er jeg rigtig glad for.

Alle danskere har accepteret betragtelig indskrænkelser af deres frihed i frygt for, at vores sundhedsvæsen skulle bryde sammen og for at blive ramt af covid19. Bange for, at vores samfund lå på den ’røde kurve’ og ikke kom over på den grønne. Alle har udvist samfundssind, som vist bliver ét af årets nye ord.

I trygheden og sikkerhedens navn har vi taget mange instrumenter i brug og afgivet så meget hjemmel til en regering, som jeg har aldrig har drømt om. Retten til forsamling blev kraftigt indskrænket for at mindske risiko for smittespredning og smittetryk. Men hvordan opvejes det mod, at borgere fratages livsvigtige øjeblikke og begivenheder, som at sige farvel til sin kære og nære på et hospice, studentereksamen og kørsel.

Lukning, som har kostet jobs. Kostet store økonomiske tab. En hel generation af unge er blevet sendt hjem. Det koster fagligt, socialt og psykisk. Vi har presset på for, at vores børn og unge kunne komme tilbage til deres skoler og uddannelsesinstitutioner og for, at nogle afsluttende eksaminer blev afholdt.

Der var fare for, at ideologiske korstog kom ind ad bagvejen i forhandlinger.

Lad mig tage et par eksempler:

Venstrefløjen har det sidste år set sig skæv på karakterer og flere partier ønskede ingen eksamen under COVID19. Men de unge fik ingen mulighed for at udtrykke deres holdning.

Forsvarsministeren mente, at det skulle være muligt altid at lukke hjemmesider ned og ikke kun under COVID19.

Og Regeringens smitteapp skulle spore social adfærd og data lagres centralt. I oppositionen kæmpede vi for, at tiltagene ikke gik for vidt og altid har en ’solnedgangsklausul’. En fast udløbsdato.

Nøgleordet er for mig gennemsigtighed. Gennemsigtighed i beslutningsgrundlaget for nedlukning og åbning. Det har været en hård fin balance mellem sikkerhed, vores økonomi og borgernes rettigheder, som vi værner om.

For som Benjamin Franklin sagde, da han var med til at skrive uafhængighedserklæring og til den amerikanske forfatning.

”Den, som afgiver sikkerheden for at tjene friheden, fortjener ingen af delene”.

Vi skal altid stå på borgernes side. For det er dem, der skaber vores fine demokrati.

Rigtig god Grundlovsdag.

Grundlovstale 2020